คอร์สเรียน IELTS 4 ทักษะ

คอร์สเรียน IELTS แบบเจาะลึก ติวเพื่อเตรียมสอบทั้ง 4 ทักษะ (55 ชั่วโมง)

คอร์สเรียน IELTS แบบกลุ่ม รับประกันความสำเร็จ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ค่อนข้างดี (เทียบเท่า IELTS Band 5.0 หรือผ่านการเรียนคอร์ส Grammar Brush-up และ Fundamentals of Academic Writing แล้ว) ในคอร์สเรียน IELTS แบบเจาะลึกทั้ง 4 ทักษะนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ในมุมต่างๆ ในแต่ละทักษะอย่างครบถ้วน สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (ประสบการณ์กว่า 10 ปี) ทั้งหมด 4 ท่าน แต่ละท่านจะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในทักษะนั้นๆ เมื่อจบคอร์สผู้เรียนจะมีโอกาสได้ลองประเมินตนเองจากการจำลองการสอบ IELTS ก่อนปิดคอร์ส โดย IELTS Examiner จริงจากสนามสอบ
 

แนวทางการสอน

 • เน้นติวเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในทักษะนั้นๆโดยตรง คอร์สเรียน IELTS นี้สอนโดยอาจารย์ชาวไทยที่สอนในคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำ และอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นชาวอังกฤษที่จบทางด้าน Linguistics จากมหาวิทยาลัยระดับ World Class อย่าง University of Cambridge และ Leeds, UK โดยหลายท่านยังสอนภาษาอังกฤษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
 • เรียน IELTS ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง กับอาจารย์ที่มีความเป็นคุณครูอย่างแท้จริง ครูทุกท่านล้วนมีความเอาใจใส่นักเรียนและยังเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
 • เน้นการให้นักเรียนทำข้อสอบ IELTS เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะการเขียน essay โดยอาจารย์จะตรวจให้นอกเวลา และให้ feedback เป็นรายบุคคล
 • นอกเหนือจากชั่วโมงเรียน IELTS แล้ว นักเรียนสามารถเข้าใช้ IELTS Clinic เพื่อฝึกเพิ่มเติม สอนสดโดยอาจารย์ชาวอังกฤษระดับ Examiner ทั้งในส่วน Speaking และ Writing ฟรี 3 เดือน !
 • นอกจากเนื้อหาและเทคนิคที่จะได้จากห้องเรียน นักเรียน IELTS ของทางสถาบัน สามารถใช้ LAB ของเราซึ่งสามารถช่วยพัฒนาได้ทั้งทักษะการฟัง, การอ่าน, การเขียน รวมไปถึง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar) ด้วย
 • เน้นการเรียน IELTS เป็นกลุ่มย่อย ระหว่าง 8 – 16 ท่านเท่านั้น
คอร์สเรียน IELTS Preparation

เพิ่มเทคนิคการสอบด้วยคอร์สติว IELTS 4 ทักษะ

โครงสร้างคอร์สเรียน IELTS

 • Introduction to IELTS + Grammar 3 hours
 • IELTS Writing Module 17 hours
 • IELTS Speaking Module 12.5 hours
 • IELTS Reading Module 9.5 hours
 • IELTS Listening Module 9 hours
 • Pre-IELTS Exam 4 hours
 • Free Lab for IELTS Unlimited

*พิเศษสุด* ปิดคอร์สเรียน IELTS ด้วยการทำ Exam–Test สอบเหมือนสนามสอบจริงโดยสอบ IELTS Speaking กับ ผู้คุมสอบ IELTS จริงๆ ณ.ปัจจุบัน (4 hours)!!!

ค่าเรียน (Course fee) : 18,800 บาท (ราคารวมเอกสารประกอบการเรียนและการตรวจงานเขียนแล้ว)

ราคาพิเศษ

 • เพียง สมัครคอร์สเรียน IELTS Preparation 4 ท่านแรก รับส่วนลดชำระเพียง 18,500 บาท เท่านั้น
 • สมัครเรียน 2 ท่าน พร้อมกัน ค่าเล่าเรียนและเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมด ค่าเรียนปกติท่านละ 18,800 บาท สมัครพร้อมชำระเงินทั้งหมดลดเหลือ 18,000 บาท

สอนโดยคณาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยระดับท็อปของประเทศ ผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างสูงและเน้นการสอนแบบเต็มที่ 100%

เมื่อนักเรียนจบคอร์สไปแล้ว ก็ยังเป็นนักเรียนของอาจารย์อยู่ ดังนั้น จะสามารถกลับมาถามคำถามภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา รวมทั้งส่งงานเขียนต่างๆ ให้อาจารย์ช่วยตรวจได้ด้วย*

Promotion คอร์สเรียน

 • ถ้าสมัครคอร์สนี้ คู่กับคอร์ส Fundamental of Academic Writing ได้รับส่วนลดพิเศษ สองคอร์ส เหลือเพียง 30,000 เท่านั้น
 • ถ้าสมัครคอร์สนี้ คู่กับคอร์ส Fundamental of Academic Writing และ คอร์ส Intensive IELTS Writing

ได้รับส่วนลดพิเศษสุด สามคอร์สปกติ 44,800 เหลือเพียง 42,000 บาท เท่านั้น