คอร์สเรียนปรับพื้น IELTS Writing

คอร์สเรียน Writing เพื่อการเขียนรายงานเชิงวิชาการ (36 ชั่วโมง)

คอร์สเรียน Academic Writing เพื่อการเตรียมสอบ IELTS โดยเฉพาะ

คอร์สเรียน IELTS Writing เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานด้านการเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ และผู้ที่เรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS แต่ไม่ถนัดด้านการเขียน (writing) มากกว่าทักษะด้านอื่นๆ

คอร์สเรียน IELTS Writing

เพราะ WRITING คือปัญหา!!!

ปัญหาใหญ่สุดของนักเรียนไทย คือ ถึงแม้จะพอมีความเข้าใจเรื่องของไวยากรณ์ (ซึ่งบางคนท่องหลักไวยากรณ์ได้เลยด้วยซ้ำ) แต่กลับไม่รู้จักวิธีใช้ไวยากรณ์เหล่านั้น (ใช้ไม่เป็น) พูดง่ายๆ คือถ้าให้ข้อสอบแบบมีตัวเลือกมา แล้วให้เลือกข้อที่ถูกต้อง ลงไปเติมในช่องว่างเพื่อทำเป็นประโยคที่สมบูรณ์ นักเรียนไทยจะทำได้ ไม่ยากเย็น แต่พอให้ลงมือสร้างประโยคหรือข้อความสั้นๆเอง กลับไม่ประสบความสำเร็จ

คอร์ส Academic Writing นี้จึงออกแบบมาเพื่อนักเรียนไทยโดยเฉพาะจริงๆ เพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้ เน้นการสอนเป็นกลุ่มย่อย ไม่เกิน 10 คนเท่านั้น อาจารย์จะสอนไวยากรณ์ที่จำเป็นกับงานเขียน ควบคู่ไปกับการสร้างประโยคเดี่ยว ประโยค ความรวม นำประโยคมาเรียงกันเป็นข้อความสั้นๆ จนไปถึงระดับ essay นอกจากนี้ จะแนะวิธีการนำหลักการเขียนเหล่านี้ไปใช้ในการเขียนรายงานต่างๆด้วย
 
 

หลักสูตร WRITING นี้เหมาะกับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนหรือผู้ที่เตรียมสอบ IELTS เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้หลักการเขียนเชิงวิชาการโดยมีอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำและแก้ไขเป็นรายบุคคล โดยคณาจารย์ของสถาบันเป็นกลุ่มอาจารย์ที่จบปริญญาโทและปริญญาเอกจาก Top Ten UK University โดยปัจจุบันยังเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในคณะอักษรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอีกด้วย

เป้าหมายของหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนมีการเขียนที่ดี ซึ่งรูปแบบการเขียนที่ดีนั้น จะต้องมีแนวคิดและเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ มีความลื่นไหลของภาษา น่าติดตาม มีการการใช้ประโยคและถ้อยคำที่กระชับ สละสลวย มีการใช้คำศัพท์และสำนวนที่ถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อสาร
 

รูปแบบการเรียน

 • เป็นการฝึกการเขียนเพื่อใช้ในการเขียนรายงานและการไปศึกษาต่อ
 • เรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 9 คน เพื่อที่อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และนักเรียนได้ความรู้อย่างเต็มที่
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเขียนที่ดีและถูกต้องจากครูผู้เชี่ยวชาญชาวไทย
 • ผู้เรียนจะได้รับมอบหมายงานเขียนให้ฝึกเขียนในรูปแบบต่างๆ จากครูผู้สอน และจะได้รับการคำแนะนำเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเขียนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการเขียนในรูปแบบต่างๆ และสามารถเขียนบทความภาษาอังกฤษ หรืองานเขียนหลากหลายรูปแบบได้อย่างมั่นใจ
 • สำหรับผู้ที่จะใช้เตรียมสอบ IELTS สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบการเขียนเพื่อให้ได้คะแนนสูงตามต้องการ
 • สามารถนำความรู้จากหลักสูตรนี้ไปใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท และปริญญาเอก และใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • อาจารย์จะช่วย Comment และตรวจให้อย่างละเอียดแบบตัวต่อตัว เพื่อช่วยพัฒนาการเขียนให้กับนักเรียนได้อย่างเห็นผล และสามารถทำคะแนนได้สูง เนื่องจาก Part Writing มักจะเป็นทักษะที่นักเรียนไทยทำคะแนนได้ไม่ค่อยดี

ESSAY STRUCTURE

CONTENTS AIMED FOR IELTS

 • How to use cohesive devices
 • How to use punctuations
 • How to write basic sentences
 • How to write paragraphs
 • How to write academic essays
 • Change & Consequences
 • The importance of the past
 • Machines, cycles and processes
 • Education
 • Youth
 • Culture
 • Arts and sciences
 • Nature
 • Health
 • Individual and society

 

นักเรียนหลายๆ คน เห็นว่าตัวเองก็พอเขียนข้อความภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะการเขียนอีเมล ติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องการเรียน

จึงไม่แน่ใจว่า ตัวเองจำเป็นต้องเรียนการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ เราขอตอบคำถามด้วยตัวอย่างเหล่านี้จากงานเขียนจริงของนักเรียนค่ะ

ก่อนเรียน writing

COMMENT: นอกจากประเด็นด้านไวยากรณ์แล้ว นี่ยังเป็นคำนำที่สั้นเกินไปด้วย และขาดองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือ THESIS STATEMENT
ถ้าเขียนได้ประมาณนี้ทั้งเรื่อง เกรงว่าจะได้ไม่เกิน IELTS Writing Band 4.0 ค่ะ

หลังเรียน writing จบ

COMMENT: ความผิดพลาดด้านไวยากรณ์น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญ คือโครงสร้างของคำนำที่สมบูรณ์ขึ้น เนื้อหากระชับได้ใจความ THESIS STATEMENT
ประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้อ่านทราบว่า ในส่วนของ BODY จะพูดเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้าง ถ้าเขียนได้ประมาณนี้ทั้งเรื่อง จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า Writing Band 6.0 แน่นอนค่ะ

credit: oxbridge.in.th